ซาบพูดจริง ทำจริง เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ

ซาบได้รับรางวัล Industry Equality Prize ประจำปี 2016 เพื่อเป็นการยกย่องความพยายามของซาบในการสร้างสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมกันสำหรับทั้งชายและหญิง

โดยเป็นรางวัลจากสภาอุตสาหกรรมสวีเดน (Industrirådet) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงานและองค์กรนายจ้าง ซึ่งมอบให้โดย Mikael Damberg รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจของสวีเดน ในวันอุตสาหกรรม ที่ Malmö สวีเดน

เนื่องจากสภาอุตสาหกรรมเห็นว่า ซาบมีความก้าวหน้าที่น่าประทับใจในการนำนโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศมาปฏิบัติจริง การทำงานของซาบอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่าความเท่าเทียมทางเพศเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับนวัตกรรมและประโยชน์ในระยะยาว บริษัทจึงได้นำกลยุทธ์มาปฏิบัติ และกำลังดำเนินการในปัจจุบันเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีผู้ชายขับเคลื่อนเป็นหลักไปในเชิงบวก

สำหรับซาบแล้วไม่ใช่เรื่องยาก เพราะซาบเชื่อว่าบริษัทที่มีความหลากหลายโดยทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างมีโอกาสที่เท่าเทียมกันจะเป็นผลดีมากกว่า "ความเท่าเทียมกันไม่ใช่แค่โครงการที่ซาบ แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเรา สำหรับซาบ คุณค่าที่เท่ากันของทุกคนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ต้องมีเป็นอย่างยิ่ง" Håkan Buskhe ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของซาบ กล่าวโดยสรุป

"รางวัลจากสภาอุตสาหกรรมเป็นการยืนยันว่าเรากำลังเดินมาในทิศทางที่ถูกต้อง" Håkan Buskhe กล่าวเมื่อรับรางวัล

Marie Söderqvist ประธานกลุ่มความเท่าเทียมทางเพศของสภาอุตสาหกรรม และประธานองค์กรนายจ้างสมาพันธ์อาหาร กล่าวขณะมอบรางวัลว่า ซาบเหมาะสมกับรางวัลนี้เป็นอย่างยิ่ง "การทำงานของซาบแสดงให้เห็นว่า ความเท่าเทียมทางเพศนั้นไม่มีทางลัด แต่ปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จคือ ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการพัฒนา และความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร"

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของซาบคือการเพิ่มจำนวนของผู้จัดการที่เป็นผู้หญิงให้เป็น 30 % ขึ้นไปภายในสิ้นปี 2015 โดยในความเป็นจริงแล้ว ซาบมีผู้จัดการที่เป็นผู้หญิงในสวีเดนเป็นจำนวน 27.2 % ณ สิ้นปีดังกล่าว ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ปี 2007 ที่มีเพียง 13% ความคาดหวังของซาบคือการบรรลุตัวเลข 30% ให้ได้ภายในปี 2016 

โครงการริเริ่มล่วงหน้า

ซาบสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศมาโดยตลอด เนื่องจากซาบเชื่อว่าการผสมผสานผู้คน แนวความคิด ประสบการณ์และวัฒนธรรม จะนำซาบไปสู่การเป็นบริษัทที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมที่ดีกว่า และความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น ทีมที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าได้ด้วยวิธีคิดที่แตกต่างกัน ความหลากหลายและความเท่าเทียมเป็นส่วนหนึ่งของซาบมาโดยตลอด นับตั้งแต่การคัดสรรบุคลากรไปจนถึงการบริหารจัดการพนักงานเพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์ในทุก ๆ วัน

ซาบริเริ่มโครงการใหม่ๆ มากมายเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ เนื่องจากซาบตระหนักในความสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศและการส่งผลในเชิงบวกด้านธุรกิจของซาบ โครงการริเริ่มเหล่านี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนพนักงานผู้หญิงที่ซาบเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มจำนวนหญิงสาวที่สนใจในวิศวกรรม ซาบพยายามที่จะลดความไม่สมดุลทางเพศซึ่งพบได้บ่อยในอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศ โดยการสนับสนุนให้ผู้หญิงเรียนด้านวิศวกรรม

ยกตัวอย่างเช่น ซาบเข้าร่วมงานในวัน IGEDay (Introduce a Girl to Engineering Day) ประจำปี 2015 โดยการเปิดบริษัทให้เด็กวัยรุ่นผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 12-19 ปี เข้าชมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านการวิจัย เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ซาบให้ความสำคัญต่อการดึงดูดใจวิศวกรหญิงที่มีคุณสมบัติให้มาทำงานที่ซาบ

การค้นหาผู้ที่เหมาะสมกับรางวัล "ผู้หญิงต้นแบบแห่งปี" ของซาบ เป็นอีกโครงการริเริ่มเพื่อยกย่องผู้จัดการผู้หญิงจากทุกแห่ง ไม่ใช่แค่เพียงที่ซาบเท่านั้น ปีนี้รางวัลเป็นของ Stina Tang จาก EY เธอได้รับรางวัลผู้หญิงต้นแบบแห่งปี เนื่องจาก "เธอสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กสาวในการกล้าก้าวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ และเนื่องจากเธอมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอย่างแข็งขันต่อการบูรณาการและความหลากหลายในสถานที่ทำงานในสวีเดน"