การประลองเพื่อชิงโอกาสได้บินไปกับเครื่องบินจำลองกริเพนในวันเด็กนี้

ในวันเด็ก เสาร์ที่ 11 มกราคมนี้ ที่กองบิน 6 ดอนเมือง เด็กห้าคนที่ชนะการแข่งขันจะได้บินไปกับเครื่องบินจำลองกริเพน ซึ่งนับเป็นโอกาสที่หาได้ยาก

ผู้ชนะที่โชคดีจะถูกเลือกหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันตอบคำถามที่จัดขึ้นที่บูธ ซาบ เอวิเอ ในโรงเก็บเครื่องบินของฝูงบิน 603