ซาบประเทศไทย – กับปีที่ผ่านมา

ปีที่แล้วถือเป็นปีที่กองทัพไทยมีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายและถือเป็นเหตุการณ์ที่ดี ซาบในฐานะพันธมิตรและผู้จัดหายุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศให้แก่ไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพราะไทยถือเป็นหนึ่งในสิบตลาดที่สำคัญของซาบมายาวนาน  และในปี 2013 ซาบได้เริ่มทำตามพันธกิจที่ให้ไว้ โดยเพิ่มความสัมพันธ์ที่มีมาตั้งแต่ปี 2011กับบริษัทพันธมิตรอย่างเอวิเอ  แซทคอม (AVIA Satcom) ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างสองบริษัทนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความผูกพันกับประเทศไทยแต่ยังเพิ่มการจ้างงานให้กับคนไทยอีกด้วย

การนำผลลัพธ์ที่เป็นบวกและประสบความสำเร็จมากมายมาสู่กองทัพไทยในปี 2013 ก็คือการได้ทดสอบการใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศกริเพนแบบบูรณาการในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบของกองทัพอากาศไทย ด้วยการส่งมอบเครื่องบินต่อสู้กริเพนจากสวีเดนครบตามคำสั่งซื้อทั้ง12 ลำ ตลอดจนการส่งมองเครื่องบิน 340 เออีดับบลิว, สถานีเรดาร์, ระบบอำนวยการรบและอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทำให้กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความพร้อมเต็มที่ที่จะปกป้องและป้องกันชาติไทยด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการที่ทันสมัยที่สุด

ซาบยังได้ลงนามในสัญญากับบริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) เกาหลีใต้ สำหรับการพัฒนาและการบูรณาการระบบอำนวยการรบและระบบเรดาร์บนเรือฟริเกตใหม่ของกองทัพเรือไทย

ซาบยังประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการมีส่วนร่วมในงานนิทรรศการการป้องกันประเทศและความมั่นคง 2013 ซึ่งเป็นงานอีเว้นท์ทางการทหารที่สำคัญที่สุดในเอเชีย ในปีนี้ซาบได้จัดแสดงร่วมกับเอวิเอ แซทคอม เพื่อโชว์วิธีการที่ทั้งสองบริษัทร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นแบบมีเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง และโซลูชั่นแบบสั่งทำอื่น ๆ ที่ทำขึ้นสำหรับกองทัพไทยและตลาดโลก