พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักบินกริเพน นักบิน SAAB 340 AEW และนักบิน SAAB B

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ ณ กองบิน 7 สุราษฏร์ธานีได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักบินเครื่องบินรบกริเพนจำนวน 2 ท่าน นักบินประจำเครื่องบิน SAAB 340 AEW และนักบินประจำเครื่องบิน SAAB B จำนวน 4 ท่าน ในโอกาสสำเร็จการฝึกอบรมการบินเพื่อเข้าประจำการที่ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 ของกองบินที่ 7

โดยมีนาวาอากาศเอกสฤษฎ์ วุทธีรพล ผู้บังคับการกองบิน 7 สุราษฏร์ธานี เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร

หลังจบพิธีมอบประกาศนียบัตร  เหล่านักบินก็ได้รับน้ำที่ฉีดจากรถดับเพลิงตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมา ซึ่งประเพณีการฉีดน้ำใส่เหล่านักบินนี้มีในทุกสายกองทัพไทย ทั้งกองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกองทัพบก