โซลูชั่นด้านนาวิกโยธินที่ทันสมัยและปรับแต่งตามความต้องการของประเทศไทย

ระบบอำนวยการรบแบบครบชุดและโซลูชั่นการควบคุมการยิง สำหรับบูรณาการเข้ากับเรือรักษาความปลอดภัยชายฝั่งและเรือรบทุกประเภท ตั้งแต่เรือลาดตระเวนชายฝั่งจนถึงเรือรบ โซลูชั่นระบบอำนวยการรบ (9LV) รุ่นล่าสุดถูกสร้างขึ้นในโมดูลที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในด้านการปฏิบัติการ และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในหน่วยการรบของกองทัพเรือในหลายประเทศ เช่น กองทัพเรือออสเตรเลีย, กองทัพเรือสวีเดน และประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย มีประสบการณ์ในการติดตั้งบนเรือรบมากกว่า 230 ลำ ระบบอำนวยการรบ (CMS) จากซาบอยู่ในตระกูล 9LV ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิด, มีความยืดหยุ่นและขยายได้ 

ระบบที่นำเสนอนี้สามารถใช้ได้กับเรือทุกประเภท ตั้งแต่เรือลาดตระเวนชายฝั่ง, เรือตรวจการรบขนาดเล็ก, เรือรบ และเรือบรรทุกเครื่องบิน

ทัศนคติของซาบในการชนะการแข่งขันทางธุรกิจในประเทศไทย ก็คือ ซาบจะเน้นการนำเสนอในสิ่งที่เหนือกว่าคู่แข่ง ซาบมุ่งเน้นการนำเสนอในภาพรวมมากกว่าแค่เน้นคุณลักษณะทางเทคนิคเฉพาะจุด ซาบนำเสนอโซลูชั่นที่นำสมัยและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของกองทัพแต่ละประเทศได้ดี