วิทยุการบินฯ เลือกซาบ ADS-B สำหรับการทดสอบการชยายในประเทศไทย

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AEROTHAI) ผู้ให้บริการการเดินอากาศ (ANSP) สำหรับประเทศไทย ได้เลือกซาบซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง เป็นผู้ทำการขยายและอัพเกรดระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติ (ADS-B) ทั่วประเทศไทย ซึ่งในการทดสอบการขยายตัวของเทคโนโลยีนี้ ระบบ ADS-B จะให้การเฝ้าระวังเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้าของประเทศไทย

ซาบได้ทำการวางระบบเพื่อการทดสอบ ADS-B สำหรับวิทยุการบินฯในปี 2007 ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนการประเมินผลการเฝ้าระวังเบื้องต้นของ ADS-B ให้กับวิทยุการบินฯ  ระบบดังกล่าวมีการอัพเกรดและขยายการครอบคลุม ADS-B ในน่านฟ้าไทย  โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาการลดระยะปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการบินเนื่องจากมีเครื่องบินจำนวนมากขึ้นที่ติดตั้ง ADS-B 

"เราได้ใช้ซาบ ADS-B บนพื้นฐานของการทดสอบมาตั้งแต่ปี 2007 และได้เห็นศักยภาพของประโยชน์ในแง่ของการปรับปรุงการเฝ้าระวังสถานการณ์และการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจราจรทางอากาศ" นายไพสาน ประณีตพลกรัง  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศสำนักวิทยุการบิน กล่าว  "การอัพเกรดและการขยายระบบทดสอบจะสนับสนุนให้เราประเมิน ADS-B ได้แม่นยำมากขึ้นในฐานะที่เป็นวิธีการที่จะใช้สำหรับทั่วประเทศ"

ซาบเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาและการวางระบบ ADS-B, เป็นผู้นำเครื่องรับส่งสัญญาณ ADS-B ลงปฏิบัติการภาคสนามเป็นครั้งแรกสำหรับ Mode S Extended Squitter (1090ES) และ Universal Access Transceiver  (UAT)  เครื่องรับส่งสัญญาณซาบ ADS-B ที่ได้ติดตั้งแล้วนั้นยังสามารถใช้ระบบมัลติแลทเทอเรชั่นกับเครื่องทบทวนสัญญาณของดาวเทียมได้ ซึ่งจะทำให้มีการตรวจสอบที่เป็นอิสระของข้อมูล ADS-B  และทำหน้าที่เป็นระบบเสริม ซาบ ADS-B แสดงผลข้อมูลแบบ ASTERIX CAT21 ซึ่งตรงกับข้อกำหนดทุกประการของ ED-129

"เราทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับวิทยุการบินฯ ในการพัฒนาระบบที่เหมาะสมกับความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของพวกเขา" เคน คามินสกี ผู้จัดการทั่วไปของซาบเอทีเอ็มกล่าว "ซาบ ADS-B เป็นระบบที่ผ่านการพิสูจน์ภาคสนามแล้วทั้งในด้านการใช้งานและการติดตั้งเพื่อการเฝ้าระวังสถานการณ์และการลดระยะปลอดภัยในเส้นทางอากาศที่มีความยากและท้าทายมากที่สุด"