ซาบได้รับคำสั่งซื้อระบบอำนวยการรบและระบบเรดาร์สำหรับเรือฟริเกตของกองทัพเรือไทย

ซาบ บริษัทด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) เกาหลีใต้สำหรับการพัฒนาและการบูรณาการระบบอำนวยการรบและระบบเรดาร์บนเรือฟริเกตใหม่ของกองทัพเรือไทย คำสั่งซื้อนี้มีมูลค่า 850 ล้านโครน

สัญญาประกอบไปด้วยระบบอำนวยการรบและระบบเรดาร์ นอกเหนือจากการส่งมอบอุปกรณ์ที่ซาบผลิตเองแล้ว ซาบยังรับหน้าที่ในการจัดหาและบูรณาการระบบที่ผลิตโดยผู้ผลิตอื่น ๆ เข้ากับระบบของเรือ

การส่งมอบอุปกรณ์ของเรือมีกำหนดการจะเริ่มในปี 2016 และการผลิตจะเกิดขึ้นในประเทศสวีเดน, เดนมาร์ก, ประเทศไทยและออสเตรเลีย