ซาบได้รับคำสั่งซื้อกริพเพนสำหรับประเทศไทยจาก FMV

ซาบ บริษัทด้านการทหารและความมั่นคงได้รับสัญญาจากสำนักงานยุทโธปกรณ์ทางทหาร (FMV) ของสวีเดนในการส่งมอบเครื่องบินขับไล่กริพเพนจำนวน 6 ลำสำหรับส่งมอบต่อให้กองทัพอากาศไทย สัญญามีมูลค่าราว 2.2 พันล้านโครน  

กริพเพนทั้ง 6 ลำเป็นกริพเพน ซี รุ่นที่นั่งเดี่ยวและโครงการจะดำเนินไปตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2013 ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมเชิงพาณิชย์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลโดย FMV ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลสวีเดนขายระบบการป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการณ์ที่มีพื้นฐานมาจากระบบที่ผลิตโดยซาบ ซึ่งรวมถึงเครื่องบินขับไล่กริพเพน

 Royal Thai Air Force Gripen and Saab 340 AEW

ภาพ: กริพเพนและซาบ 340 เออีดับเบิ้ลยูของกองทัพอากาศไทย ภาพโดย: Peter Liander, Saab

บทบาทของซาบซึ่งเป็นซัพพายเออร์ย่อยในธุรกรรมนี้คือการส่งมอบเครื่องบินขับไล่กริพเพนและการปรับปรุงระบบเรดาร์ Erieye ของซาบซึ่งจะติดตั้งกับเครื่องบินซาบ 340 ที่ FMV จะขายให้กับประเทศไทย

คำสั่งซื้อนี้เป็นคำสั่งซื้อต่อเนื่องจากคำสั่งซื้อก่อนหน้าเมื่อปี 2008 ที่ FMV สั่งซื้อกริพเพนสำหรับประเทศไทยจำนวน 6 ลำ

“คำสั่งซื้อนี้เป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและสวีเดน ซึ่งมันยังเป็นข้อพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าซาบมีสามารถส่งมอบระบบยุทโธปกรณ์แบบบูรณาการณ์ที่มีความสลับซับซ้อน รวมถึงเป็นการยืนยันถึงความเชื่อมันในกริพเพนในระดับนานาชาติ” Håkan Buskhe ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซาบกล่าว

ซาบผลิตสินค้า บริการและทางเลือกชั้นนำป้อนตลาดโลก ตั้งแต่การทหารและความปลอดภัยของพลเรือน ซาบมีการดำเนินการและพนักงานอยู่ในทุกทวีปและทำการพัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง