กริพเพนลำแรกขึ้นทำการบิน

กองทัพอากาศไทยเริ่มทำการบินเที่ยวบินแรกของกริพเพนแล้วจากฐานบินของ
กริพเพนแห่งล่าสุดที่จังหวัดสุราษฎ์ธานีในภาคใต้ของประเทศไทย

เที่ยวบินแรกในช่วงเช้าของวันที่ 15 มีนาคมนั้นทำการบินโดยนาวาอากาศโทจักรกฤษณ์ ธรรมวิชัยและ Claes Wikström จากกองทัพอากาศสวีเดนนั่งประจำในที่นั่งด้านหลัง

image: The first flight from the new Gripen base in Surat Thani in southern Thailand was completed by Squadron Commander Jackkrit Thammavichai from the Royal Thai Air Force, and Claes Wikström from the Swedish Air Force.

เที่ยวบินแรกของกริพเพนที่ฐานบินแห่งใหม่ในสุราษฎ์ธานีนั้นทำการบินโดยนาวาอากาศโทจักรกฤษณ์ ธรรมวิชัยและ Claes Wikström จากกองทัพอากาศสวีเดน ภาพ: กองทัพสวีเดน

กริพเพน ซี/ดี 6 ลำแรกมาถึงฐานบินแห่งใหม่คือกองบิน 7 สุราษฎธานีในภาคใต้ของประเทศไทยของกองทัพอากาศไทยในวันที่ 22 กุมภาพันธ์

กริพเพนทั้ง 6 ลำเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลโดย FMV (สำนักงานยุทโธปกรณ์ทางทหารของสวีเดน) ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลสวีเดน เพื่อส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการณ์ที่มีพื้นฐานจากผลิตภัณฑ์ของซาบ ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่นี้ประกอบไปด้วยกริพเพน เครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้าแบบ ซาบ 340 เออีดับเบิ้ลยู และระบบควบคุมและบังคับบัญชา

ในการเตรียมการเพื่อรับมอบเครื่องบินขับไล่กริพเพน นักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นของกองทัพอากาศไทยได้เข้ารับการฝึกในประเทศสวีเดนในปี 2010

ภาพ: กองทัพสวีเดน

> อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาการจัดหาของกองทัพอากาศไทย