การส่งมอบอากาศยานให้กับประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นแล้ว

สำนักงานยุทโธปกรณ์ทางทหารของสวีเดน (FMV) ได้จัดพิธีส่งมอบเครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้าแบบซาบ 340 เออีดับเบิ้ลยู และซาบ 340 รุ่นสำหรับการขนส่งและลำเลียง ที่โรงงานของซาบในเมือง Linköping เมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมา

การส่งมอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการจัดหาสัญญาแรกซึ่งมีการลงนามระหว่างรัฐบาลสวีเดน (โดยผ่าน FMV) และรัฐบาลไทยในปี 2008 ซึ่งประเทศไทยจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศสมบูรณ์แบบจาก FMV

ในพิธีนี้มีตัวแทนจากกองทัพอากาศไทย FMV และซาบเข้าร่วม โดยพลอากาศโท ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์เป็นตัวแทนของกองทัพอากาศไทย และในคำกล่าวของเขาในพิธีนั้น พลอากาศโท ทรงธรรมได้แสดงความยินดีกับความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากระหว่างประเทศไทยและสวีเดน

นาย Gunnar Jonsson ผู้จัดการโครงการเครื่องบินซาบ 340 สำหรับประเทศไทยได้มอบสมุดบันทึกของเครื่องบินให้กับพลอากาศโท ทรงธรรมและแสดงความยินดีกับเครื่องบินลำใหม่ลำนี้ของกองทัพอากาศไทย

From the left: Air Vice Marshal Rittichai Pukosee, Air Marshal Songtam Chokkanapitag, Håkan Bergström, Per Nilsson, FMV and Gunnar Jonsson FMV. 

ภาพ: จากซ้าย พลอากาศตรีฤทธิชัย ภู่โกสีย์ พลอากาศโท ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ นาย Håkan Bergström นาย Per Nilsson จาก FMV และ Gunnar Jonsson จาก FMV

นอกจากระบบเรดาร์อิรี่อายและเครื่องบินซาบ 340 สัญญาการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศนั้นยังรวมถึงเครื่องบินขับไล่กริพเพนจำนวน 6 ลำพร้อมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุน และระบบควบคุมและบังคับบัญชาพร้อมกับระบบเครือข่ายการส่งข้อมูล (Datalink) สัญญาจากกองทัพอากาศไทยนี้ทำให้ FMV ลงนามในสัญญากับซาบเป็นมูลค่า 2 พันล้านโครน

สัญญาเพิ่มเติมจากประเทศไทย

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2010 FMV และรัฐบาลไทยได้ลงนามในสัญญาจัดหาต่อเนื่องสำหรับการจัดหาเครื่องบินขับไล่กริพเพนรุ่น C อีก 6 ลำ การซ่อมบำรุงและระบบสนับสนุน สัญญายังรวมถึงเครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้า ซาบ 340 เออีดับเบิ้ลยูอีก 1  ลำ ในการนี้ทำให้ FMV ลงนามในสัญญาจัดหากับซาบเป็นมูลค่า 2.2 พันล้านโครน

สัญญาที่ FMV ลงนามกับซาบทั้งสองสัญญานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสั่งผลิตเครื่องบินขับไล่กริพเพนและการปรับปรุงเครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้าซาบ 340 เออีดับเบิ้ลยู