ขอต้อนรับเข้าสู่ซาบประเทศไทย

ซาบนำผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นชั้นนำของโลกมาสู่ประเทศไทย โดยมีตั้งแต่การป้องกันภัยประเทศไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยของพลเรือน ความสัมพันธ์ของเรากับกองทัพไทยนั้นหมายรวมถึง ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการกริเพน ระบบควบคุมและบังคับบัญชา ระบบเรดาร์ และจรวดต่อสู้อากาศยาน RBS 70 สำหรับกองทัพอากาศ ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังคาร์ล กุสตาฟ และเครื่องฝึกจำลองอุปกรณ์เลเซอร์สำหรับกองทัพบก และระบบอำนวยการรบ (9LV) และเรดาร์ตรวจการณ์ทางทะเล Giraffe AMB สำหรับกองทัพเรือ