Saab I Finland

Finland har alltid varit en mycket viktig partner för Saab. Vi har samarbetat med den finska försvarsmakten sedan 1950-talet och levererat allt från stridsflygplan, radarsystem och träningssimulatorer till fartygsvapen och C4I-system. Hundratusentals finländare har använt Saabs produkter under sin värnplikt. Som ett bra exempel kan nämnas KASI-simulatorn som i verkliga övningar har hjälpt till att träna och bibehålla de finska truppernas stridskunskaper i över ett årtionde.

Saabs historia i Finland började 1946 när företaget Oy Suomen Bofors AB bildades. Företagets namn förblev oförändrat under 54 år. År 2000 ändrades namnet till SaabTech Finland Oy, och 2003 ändrades det till Saab International Finland Oy.

Det finska flygvapnet använde 36 tränings- och sambandsflygplan av typen Saab 91D Safir mellan 1958 och 1982. På 1970-talet innebar anskaffningen av Saab 35 Draken en viktig ökning av det finska flygvapnets förmåga. Sammanlagt tjänstgjorde 38 ensitsiga Draken-jaktplan och fem tvåsitsiga Draken-skolflygplan mellan 1975 och 2000. Samarbetet med det finska flygvapnet fortsätter än idag. Finlands F/A-18 Hornet-flygplan är till exempel försedda med Saabs BOL-motmedelssystem för självförsvar.

Saab har levererat utrustning till den finska flottan under många årtionden. För att skydda och övervaka Finlands territorialvatten har vi levererat fjärrstyrda Trackfire-vapensystem till fartygen i Jehu-klassen, 9LV-stridsledningssystem, CEROS-eldledningssystem, Sea Giraffe-radar, sjömålsrobotar av typen RBS15 samt fjärrstyrda Sea Lion-farkoster.

De finska markstyrkorna använder många olika typer av utrustning från Saab. System som pansarvärnsroboten NLAW, luftvärnsrobotsystemet RBS 70, Giraffe-radarn, ammunitionsröjningssystemet SM-EOD och KASI-simulatorer för verkliga övningar har alla bidragit till att öka markstyrkornas förmåga. KASI-simulatorerna för verkliga övningar används inom alla grenar av försvarsmakten och har hjälpt finska värnpliktiga att väsentligt förbättra sin stridsförmåga under det senaste årtiondet.

Saab har samarbetat och varit verksam i Finland i mer än 60 år. Vi har inte bara levererat system och utrustning, utan även samarbetat med den lokala industrin för att säkerställa Finlands försörjningsberedskap i alla tänkbara situationer. Vi ser alltid framåt med målet att tillhandahålla säkerhet och trygghet för Finland idag och i framtiden.

Varje år utvecklar och lanserar Saab nya och ofta revolutionerande system och lösningar. I samtliga fall försöker vi kombinera avancerad konstruktion och överlägsen förmåga med kostnadsmedvetet försvar. Saabs innovativa tänkesätt främjar samarbetet med våra partners, med våra lokala kunder och den lokala industrin. Finland är en viktig partner för Saab idag och i framtiden.