Marin

Eftersom mer än 90 procent av den globala handeln sker till sjöss, är det mer utmanande än någonsin att skydda marina operationer. Med Saab som partner får du åtkomst till ett stort antal system som ger större säkerhet och mer effektiva operationer. Dessutom kan du dra nytta av vår stora erfarenhet inom systemintegration.