Land

Dagens markstyrkor förbereder sig för morgondagens krävande uppdrag där strategier för olika stridssituationer måste implementeras sömlöst – från öppen terräng till stadsmiljö till mångfacetterade stridscenarion för markstyrkorna. Saab har stor erfarenhet av att stödja markstyrkor med lösningar utformade för att uppfylla behovet av ökad operativ förmåga och effektivitet.