Electronic Warfare

När det gäller system för elektronisk krigföring på luftburna plattformar kan Saab leverera allt från taktisk signalspaning, radarvarningsmottagare och störsändare till system för självförsvar med robotvarningssystem och motmedelssystem.

 

Alla våra system för elektronisk krigföring (EW) är konstruerade för att ge optimal situationsuppfattning med förmåga att upptäcka, lokalisera och identifiera RF-baserade hot. Detta innebär att du får det informations- och beslutsövertag som krävs för att vara framgångsrik på det elektroniska slagfältet. Om du blir upptäckt kan motmedelssystemen minska riskerna i strid så att det blir möjligt att slutföra uppdraget, lämna stridszonen och tryggt återvända hem.