Turvallisuus

Saab on jo 75 vuoden ajan kehittänyt teknologioita, joiden tarkoituksena on mahdollistaa yhteiskunnan turvallisuuden takaamisen. Nykypäivänä vuosikymmenien kokemus konkretisoituu lukuisina kustannustehokkaina ja verkkokeskeisinä turvallisuusratkaisuina, jotka voivat radikaalisti kehittää suorituskykyjä useiden toimintojen, kuten kriittisen infrastruktuurin turvaamisen, hätävalmiuden sekä tapahtumien vartioinnin ja turvaamisen osalta.