Saab Suomessa

Suomi on meille erittäin tärkeä kumppani ja olemme toimineet yhteistyössä Suomen puolustusvoimien kanssa jo Talvisodan ajoista alkaen, jolloinka Saabin tehtailla Trollhättanissa koottiin ja koelennettiin mm. USA:sta Suomen ostamat uudet Brewster 239 -hävittäjät sekä osa italialaisvalmisteisista Fiat G.50 koneista. Olemme toimittaneet ja yhdessä kehittäneet järjestelmiä koulu- ja hävittäjälentokoneista aina maa- ja merivoimien taistelu- ja johtamisjärjestelmiin. Saabin ratkaisut Suomessa ovat vuosien saatossa tulleet tutuksi sadoille tuhansille suomalaisille. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii KASI-taistelusimulaattori, jota on jo vuosikymmenen ajan käytetty varusmiesten taistelutaitojen kouluttamiseen ja ylläpitoon kaikissa puolustushaaroissa. Saab Finland Oy työllistää tällä hetkellä lähes 40 henkilöä, toimipaikkoina Helsinki, Saab Teknologiakeskus Tampereella, Laivue 2020 -projektitoimisto Turussa sekä Aalto-yliopisto Espoon Otaniemessä.

Puolustus- ja turvallisuusyhtiö Saabin tarina alkoi, kun veljekset Erland ja Carl Johan Uggla päättivät perustaa oman yrityksen. Svenska Järnvägsverkstäderna perustettiin Linköpingiin ja sen toiminta keskittyi junakaluston valmistukseen, laajentuen myöhemmin myös bussi- ja lämpömuunnintuotantoon. Syyskuussa 1930 tuotanto-ohjelmaan lisättiin myös lentokoneiden valmistus ja näin syntyi Svenska Järnverks-verkstädernas Aeroplan -osasto - ASJA. Maailmansodan kolkuttaessa ovelle, Ruotsin hallitus näki oman, muista riippumattoman puolustusteollisuuden puolueettoman asemansa säilyttämisen edellytyksenä. Se kutsui kaikki ilmailuteollisuuden edustajat yhdistämään voimansa ja käynnistämään yhteistyön.

SAAB B 17A

Vuonna 1939 trollhättanilainen Svenska Aeroplan Aktiebolaget osti ASJA:n ja kokosi tuotannon Linköpingiin. Yritys nousi nopeasti maailman ilmailuteollisuuden huipulle, esitellen useita mullistavia innovaatioita. Jatkuvasti kehittyvä teknologia ja entistä suuremmat vaatimukset johtivat useiden uusien tuotannonalojen syntyyn. Tietotekniikan kasvava merkitys korostui entisestään ja tätä varten perustettiin uusi Datasaab-osasto. Samalla sai alkunsa myös ruotsalainen tietokonetuotanto. Vuonna 1965 yhtiö päätti muuttaa nimensä Saab AB:ksi.

Suomeen perustettiin vuonna 1946 Oy Suomen Bofors Ab -niminen yritys, mistä Saabin tarina Suomessa sai alkunsa. Yrityksen nimi säilyi vuoteen 2000 asti, jonka jälkeen  Ruotsissa tapahtuneiden yritysjärjestelyjen myötä se muuttui SaabTech Finland Oy:ksi. Yrityksen nykyinen nimi on Saab Finland Oy. 2000-luvun alussa Saab osti suomalaisen Elesco Oy:n ja muodosti yhdessä Tiedon kanssa yhteisyrityksen TietoSaab Systems Oy:n, jonka nimi muuttui Saab Systems Oy:ksi Saabin ostaessa sen koko osakekannan.

Tammikuussa 2014 Saab Systems Oy liitettiin osaksi Saabin omistamaa Combitechiä ja samalla nimi muuttui Combitech Oy:ksi. Yrityksellä on yli 80 työntekijää neljässä eri toimipisteessä Espoossa, Tampereella, Jyväskylässä ja Säkylässä. Combitech Oy:n toiminta keskittyy ratkaisujen ja palveluiden toimittamiseen puolustussektorille sekä yritysasiakkaille ja julkisyhteisöille. Se tarjoaa suomalaisille asiakkaillemme laajan osaamis- ja palveluverkoston. 

Suomen puolustusvoimilla on ollut Saabin tuotteita käytössä jo 1950-luvulta lähtien. Ilmavoimat käytti kolmipaikkaisia Safir 91D -koulu- ja yhteyskoneita vuosina 1958–1982. Käytössä oli 36 "Sähvää". Saab 35 Draken -torjuntahävittäjien hankinnan myötä Suomen ilmavoimien suorituskyky otti askeleen eteenpäin, sillä ne mahdollistivat myös vastaan tulevan maalin torjunnan.

JAS 35 Draken

Ilmavoimilla oli vuosina 1972–2000 käytössään 38 kappaletta yksipaikkaista Saab 35 Draken BS, S ja F -torjuntahävittäjää, joista osa valmistettiin Suomessa. Lisäksi käytössä oli viisi kaksipaikkaista Saab 35 Drakenia vuosina 1975–2000. Yhteistyö on jatkunut eri muodoissa tähän päivään saakka. Nykyään Ilmavoimien F/A-18 Hornet -hävittäjät on varustettu Saabin valmistamilla BOL-omasuojajärjestelmällä.

Merivoimien kanssa olemme niin ikään toimineet yhteistyössä vuosikymmenien ajan. Merialueen valvomiseksi ja turvaamiseksi olemme toimittaneet lukuisia järjestelmiä, kuten esimerkiksi Trackfire kauko-ohjattuja aselavetteja, 9LV taistelujohtojärjestelmiä, CEROS-tulenjohtosuuntimia, Sea Giraffe -tutkia, RBS15-meritorjuntaohjuksia (MTO85 ja MTO85M) sekä vedenalaisia kauko-ohjattavia Sea Lion ROV -robotteja. Vuonna 2018 allekirjoitimme sopimuksen lukuisten järjestelmien toimittamisesta peruskorjattaviin Hamina-luokan ohjusveneisiin. Vuoden 2019 syyskuussa allekirjoitimme sopimuksen Laivue 2020 -hankkeen puitteissa rakennettavien Pohjanmaa-luokan korvettien taistelujärjestelmän toimittamisesta. Uutena suorituskykynä asennamme molemmille alusluokille myös uuden kevyttorpedojärjestelmän. Näiden sopimuksien myötä tiivis Saabin ja Suomen puolustusvoimien välinen yhteistyö jatkuu vähintään 2060-luvulle. 

RBS 15 Mk3

Maavoimien kalustosta löytyy tuotteitamme laajalti, esimerkiksi NLAW-panssarintorjuntaohjukset, RBS 70 -ilmatorjuntaohjukset (ITO05 ja ITO05M), Giraffe-tutkat, SM-EOD-raivaamispanokset sekä KASI-taistelusimulaattori. KASI-taistelusimulaattori on aktiivisessa käytössä muissakin puolustushaaroissa ja suuri osa Suomen varusmiehistä on käyttänyt järjestelmää koulutuksensa aikana. Järjestelmä mahdollistaa modernin taistelukentän kaikkien osa-alueiden kouluttamisen ja tukee siten uuden taistelutavan toimivuutta, panssarintorjunnasta tulitukeen ja miinoitteisiin. Vuonna 2019 keskeinen roolimme Puolustusvoimien joukkojen koulutuksessa vahvistui entisestään GC IDT -sisäampumasimulaattoreiden toimittamisen myötä. 

NLAW

Saab on tehnyt yhteistyötä ja toiminut Suomessa jo yli 60 vuoden ajan. Olemme toimittaneet Suomen puolustusvoimien kaikille puolustushaaroille lukuisia järjestelmiä alkaen ase- ja johtamisjärjestelmistä päättäen koulutusjärjestelmiin. Myös yhteistyö suomalaisen puolustusteollisuuden kanssa on vuosi vuodelta tiivistynyt, varmistaen järjestelmien omavaraista huoltovarmuutta kaikissa tilanteissa. Katseemme on aina vahvasti tulevaisuudessa. Viedäksemme ihmisiä ja yhteiskuntaa kohti turvallisempaa huomista, kehitämme tulevaisuuden ratkaisuja jo tänään.

Suomalaisen osaamisen rooli kehityksen kärjessä olevien tuotteiden kehittämisessä kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2017 alussa käynnistimme mittavan, 10-vuotisen tutkimusyhteistyön Aalto-yliopiston kanssa. Saab on sitoutunut investoimaan käynnistettäviin tutkimushankkeisiin 20 miljoonaa euroa 10 vuoden aikana ja tuona aikana tavoitteena on kouluttaa yli 20 uutta tohtoria. Vuoden 2017 lopulla perustimme mikroaaltoteknologiaan sekä ohjelmisto- ja laitteistokehitykseen keskittyvän Teknologiakeskuksen Tampereelle. Tänä päivänä keskus työllistää lähes 25 suomalaista insinööriä ja se on orgaaninen osa Saabin tuotekehitysorganisaatiota. 

Julkaisemme joka vuosi uusia, kehityksen ehdotonta kärkeä edustavia järjestelmiä, jotka ovat erittäin kilpailukykyisiä myös hinnoittelultaan. Innovatiivinen ajattelutapamme mahdollistaa tehokkaan yhteistyön, tiedonvaihdon ja suunnittelun yhdessä asiakkaan sekä paikallisen teollisuuden kanssa. Suomi on ollut meille aina tärkeä kumppani ja suomalainen osaaminen on sekä nyt että myös tulevaisuudessa erittäin tärkeää, jotta kykenemme yhdessä vastaamaan teknologisen kehityksen tuomiin uusiin haasteisiin ja pitämään Suomen puolustuksen toimintakykyisenä kaikissa tilanteissa.