Saab väljs som leverantör av ledningssystem till finska Squadron 2020-programmet