Electronic Warfare

Lentokaluston elektronisen sodankäynnin järjestelmiin Saab tarjoaa ratkaisuja aina elektornisesta tiedustelusta ja valvonnasta, tutkavaroitinjärjestelmistä ja elektronisesta häirinnästä aina ohjusvaroitus- ja omasuojajärjestelmiin.

 

Kaikki elektronisen sodankäynnin jä järjestelmämme on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellista tilannekuvaa sekä kykyä havaita, paikantaa ja tunnistaa radiotaajuuspohjaiset uhat. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on aina vaadittavat tiedot ja etulyöntiasema päätöksenteossa, mikä on avain menestykseen elektronisella taistelukentällä. Mikäli sinut havaitaan, omasuojajärjestelmät lieventävät riskejä taistelutilanteissa ja mahdollistavat tehtävän suorittamisen ja turvallisen paluun kotiin.