Gripen E - Älykäs hävittäjä

Contact

Gripen E on ainutlaatuinen hävittäjä, joka yhdistää operatiivisen suorituskyvyn, huipputeknologian, kustannustehokkuuden ja paikallisen teollisuusyhteistyön yhdeksi kokonaisuudeksi täydellisessä tasapainossa. Siksi se tunnetaankin nimellä: The Smart Fighter - älykäs hävittäjä. Gripenin suunnittelussa ja valmistuksessa on alusta pitäen otettu huomioon käyttö- ja päivityskustannukset sekä pohjolan vaativat olosuhteet.

Gripen E on uuden sukupolven monitoimihävittäjä. Se on varustettu maailman uudenaikaisimmalla aseistuksella ja kykenee tehokkaaseen toimintaan kaikissa ilma- ja maataistelutehtävissä sekä tiedustelutehtävissä. Teknologisten ominaisuuksiensa ja suuren aseistusmääränsä ansiosta ansiosta se on erittäin tehokas torjuntatehtävissä ja kykenee tarvittaessa myös vaihtamaan toimintarooliaan myös ilmassa, tai jopa toimimaan useassa eri roolissa samanaikaisesti.

Gripen on suunniteltu toimimaan kaikissa oloissa ja kykenee siten operoimaan kaikissa lämpötiloissa arktisesta kylmyydestä aavikon kuumuuteen. Se on optimoitu lyhyeen kääntöaikaan ja kykenee toimimaan tehokkaasti vaativissa, Suomellekin ominaisissa hajasijoitusolosuhteissa, tarjoten erinomaista käytettävyyttä pienellä logistisella jalanjäljellä. Esimerkiksi sen kenttähuolto ilmasta-ilmaan varustuksessa kestää vain 10 minuutta, mukaan luettuna polttoaine- ja ampumatarvikekuormaus. Lyhyen kääntöajan lisäksi sen innovatiivinen suunnittelu mahdollistaa huollettavuuden pienen varusmiesmekaanikkoryhmän toimesta, ilman kiinteitä tukikohtarakenteita. Laskeutumiseen ja nousuun se tarvitsee vain lyhyen maantiepätkän. Täten se soveltuu täydellisesti myös Suomen luonnonolojen asettamiin vaatimuksiin ja varusmiespohjaiseen puolustusjärjestelmään.

Gripen on erittäin varttunut ja kokenut järjestelmä, joka on päivittäisessä operatiivisessa käytössä useilla käyttäjillä ympäri maailman. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti, jotta se kykenee parhaiten vastaamaan sekä nykyajan että huomisen vaatimuksiin. Uusinta mahdollista teknologiaa ja mullistavia ratkaisuja sisältävä Gripen E edustaa hävittäjien uusinta sukupolvea. Modulaarisuutensa ja avoimen suunnittelunsa ansiosta Gripeniin voi helposti integroida minkä tahansa asiakkaan haluaman aseen tai järjestelmän. Suunnittelu mahdollistaa jatkuvien päivityksien suorittamisen käyttäjän tarpeiden ja vaatimuksien mukaan, mikä varmistaa Gripenin operatiivisen tehokkuuden ja säilyttää sen nykyaikaisuuden läpi koko elinkaaren.  

Delta- ja canard-siivet yhdistettynä fly-by-wire-ohjausjärjestelmään antavat hävittäjälle täydellisen tasapainon liikkuvuuteen, kiihtyvyyteen, nopeuteen ja toimintakykyyn lyhyillä kiitoradoilla ja jopa maanteillä. Optimaalinen ohjattavuus tarjoaa lentäjälle enemmän aikaa keskittyä itse tehtävään, koneen ohjaamisen sijaan. Suunnittelussa on otettu huomioon tulevaisuuden verkostosodankäynnin kasvava merkitys. Gripen onkin todellinen monitoimihävittäjä, joka varmistaa täydellisen tilannekuvan saannin kaikissa tilanteissa, antaen lentäjälle usein ratkaisevan etulyöntiaseman päätöksenteossa. 

Olemme ottaneet huomioon kaikki huoltoon ja logistiikkaan liittyvät kysymykset jo suunnittelun alkumetreillä. Innovatiivisen ajattelutapamme kautta Gripenin operatiivinen tehokkuus on maksimoitu, minimoimalla ylläpidon, huollon ja korjaustyön aiheuttaman työkuormituksen sekä ajankäytön. Tämä takaa myös matalat elinkaarikustannukset.

Hävittäjäjärjestelmää käytetään ja ylläpidetään hankinnan jälkeen vuosikymmenien ajan. On usein tärkeää mahdollistaa jatkuva operatiivinen käyttö kaikissa tilanteissa, minimaalisilla ulkoisilla riippuvuuksilla. Omaamme pitkän kokemuksen teollisuusyhteistyöstä paikallisten toimijoiden kanssa ja yhteistyöläheisen lähestymistapamme ansiosta meillä on oikeat välineet ja ajattelumallit huoltovarmuutenne turvaamiseen ja varmistamiseen.

Gripen on osoitus taidokkaasta ja tasapainoisesta, hävittäjäsuunnittelussa välttämättömien ajattelumallien yhdistämisestä. Väitämme, että Gripen on optimaalinen ratkaisu nykypäivän ja huomisen turvallisuuden takaamiseksi. Innovatiivisen ja yhteistyöläheisen lähestymistapamme ansiosta, tarjoamme voimakasta ja tehokasta ratkaisua erittäin kilpailukykyisillä elinkaarikustannuksilla. Gripen maksiomoi operatiivisen tehokkuuden suhteessa kuluihin ja tarjoaa turvallisuutta yhteiskunnalle ja ihmisille tänään ja tulevaisuudessa.