เรื่องราวของซาบในประเทศไทย

Change news list view
 • 2016

 • 4

 • นำทางโดยการพัฒนาโดยอิงตามรุ่น

   |  เรื่องราว

  โปรแกรมนี้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากนับตั้งแต่การเปิดตัวกริเพน E ในเดือนพฤษภาคม 2016 เราได้ดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง อย่างเช่นการทดสอบในอุปกรณ์การบินและสถานการณ์จำลองต่าง ๆ รวมถึงการทดสอบภาคพื้นดินอย่างเต็มรูปแบบ การนำรุ่นนี้ไปใช้งานโดยอิงตามการพัฒนาประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง "เปิดเครื่อง" และสตาร์ทเครื่อง เป็นเพียงแค่สองตัวอย่างของเหตุการณ์ความสำเร็จที่สำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

  โปรแกรมนี้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากนับตั้งแต่การเปิดตัวกริเพน E ในเดือนพฤษภาคม 2016 เราได้ดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง อย่างเช่นการทดสอบในอุปกรณ์การบินและสถานการณ์จำลองต่าง ๆ รวมถึงการทดสอบภาคพื้นดินอย่างเต็มรูปแบบ การนำรุ่นนี้ไปใช้งานโดยอิงตามการพัฒนาประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง "เปิดเครื่อง" และสตาร์ทเครื่อง เป็นเพียงแค่สองตัวอย่างของเหตุการณ์ความสำเร็จที่สำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

   
 • ซาบได้รับรางวัล Industry Equality Prize ประจำปี 2016 เพื่อเป็นการยกย่องความพยายามของซาบในการสร้างสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมกันสำหรับทั้งชายและหญิง

  ซาบได้รับรางวัล Industry Equality Prize ประจำปี 2016 เพื่อเป็นการยกย่องความพยายามของซาบในการสร้างสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมกันสำหรับทั้งชายและหญิง

   
 • ไม่ละสายตาจากเป้าหมาย

   |  เรื่องราว

  HMD (Helmet Mounted Display) หรือหน่วยแสดงผลสวมศีรษะ ช่วยให้นักบินหาตำแหน่งได้ง่ายขึ้น ล็อคเป้าหมาย และยิงได้เร็วขึ้น

  HMD (Helmet Mounted Display) หรือหน่วยแสดงผลสวมศีรษะ ช่วยให้นักบินหาตำแหน่งได้ง่ายขึ้น ล็อคเป้าหมาย และยิงได้เร็วขึ้น

   
 • 1

 •  ซาบบริษัทด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงขอเชิญสื่อมวลชนนักวิเคราะห์ด้านการเงิน และนักลงทุนเข้าร่วมการสัมมนากริเพนประจำปีที่สต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในวันที่ 17 มีนาคม 2016 เพื่อรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของโครงการของกริเพน

  ซาบบริษัทด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงขอเชิญสื่อมวลชนนักวิเคราะห์ด้านการเงิน และนักลงทุนเข้าร่วมการสัมมนากริเพนประจำปีที่สต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในวันที่ 17 มีนาคม 2016 เพื่อรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของโครงการของกริเพน

   
 • 2015

 • 4

 • ในเดือนมิถุนายน 2011 กองทัพไทยได้ทำการตัดสินใจอันเป็นก้าวที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อจุดมุ่งหมายในระยะยาว โดยการนำระบบที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางมาใช้งานในกองทัพ ระบบนี้จะทำให้หน่วยต่าง ๆ สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นการรวมความสามารถของสินทรัพย์จากทั่วทั้งกองทัพเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ก้าวที่สำคัญนี้เริ่มต้นเมื่อกองทัพไทยลงนามในสัญญากับซาบเพื่อการปรับปรุงระบบอำนวยการรบและข้อกำหนดของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงยุทธิวิธีสำหรับเรือฟริเกต ชั้นนเรศวร สัญญาในปี 2011  ตามมาด้วยสัญญาที่คล้ายคลึงกันในปี 2012 โดยเป็นสัญญาเพื่อการปรับปรุงระบบอำนวยการรบและข้อกำหนดของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับเรือหลวงจักรีนฤเบศร และในปี 2013 เป็นสัญญาสำหรับเรือลำแรกของเรือฟริเกตชั้นใหม่ที่สร้างโดย DSME และซาบเป็นผู้จัดหาส่วนประกอบของระบบที่สำคัญในสัญญาทั้งหมด

  ในเดือนมิถุนายน 2011 กองทัพไทยได้ทำการตัดสินใจอันเป็นก้าวที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อจุดมุ่งหมายในระยะยาว โดยการนำระบบที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางมาใช้งานในกองทัพ ระบบนี้จะทำให้หน่วยต่าง ๆ สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นการรวมความสามารถของสินทรัพย์จากทั่วทั้งกองทัพเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ก้าวที่สำคัญนี้เริ่มต้นเมื่อกองทัพไทยลงนามในสัญญากับซาบเพื่อการปรับปรุงระบบอำนวยการรบและข้อกำหนดของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงยุทธิวิธีสำหรับเรือฟริเกต ชั้นนเรศวร สัญญาในปี 2011  ตามมาด้วยสัญญาที่คล้ายคลึงกันในปี 2012 โดยเป็นสัญญาเพื่อการปรับปรุงระบบอำนวยการรบและข้อกำหนดของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับเรือหลวงจักรีนฤเบศร และในปี 2013 เป็นสัญญาสำหรับเรือลำแรกของเรือฟริเกตชั้นใหม่ที่สร้างโดย DSME และซาบเป็นผู้จัดหาส่วนประกอบของระบบที่สำคัญในสัญญาทั้งหมด

   
 • อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยมีความสำคัญต่อซาบอย่างไรบ้าง

  อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยมีความสำคัญต่อซาบอย่างไรบ้าง

   
 • ระบบ RBS 70 NG VSHORAD ของซาบ: ความคล่องตัวในสนามรบ

   |  เรื่องราว, ข่าว

  RBS 70 NG เป็นระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้ (VSHORAD) ที่มีความยืดหยุ่น แม่นยำ และมีความน่าเชื่อถือของซาบ เป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบ RBS 70 ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และเป็นระบบขีปนาวุธที่มีความสามารถรองรับเป้าหมายทั้งหมดได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับสถานการณ์ในการสู้รบทุกแบบ ระบบรุ่นใหม่ (NG - New Generation) นี้ สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ยิงด้วยเลเซอร์นำวิถีที่มีสัญญาณซึ่งไม่สามารถรบกวนได้และมีความแม่นยำสูงในพิสัยที่ใกล้ที่สุดเท่าที่เคยมีมา เป็นการบูรณาการที่มอบความสามารถในระดับชั้นนำของโลกให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศจากภาคพื้นดิน (GBAD)

  RBS 70 NG เป็นระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้ (VSHORAD) ที่มีความยืดหยุ่น แม่นยำ และมีความน่าเชื่อถือของซาบ เป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบ RBS 70 ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และเป็นระบบขีปนาวุธที่มีความสามารถรองรับเป้าหมายทั้งหมดได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับสถานการณ์ในการสู้รบทุกแบบ ระบบรุ่นใหม่ (NG - New Generation) นี้ สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ยิงด้วยเลเซอร์นำวิถีที่มีสัญญาณซึ่งไม่สามารถรบกวนได้และมีความแม่นยำสูงในพิสัยที่ใกล้ที่สุดเท่าที่เคยมีมา เป็นการบูรณาการที่มอบความสามารถในระดับชั้นนำของโลกให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศจากภาคพื้นดิน (GBAD)

   
 • 3

 • นับตั้งแต่ที่เครื่องบินขับไล่กริเพนล็อตแรกสำหรับกองทัพอากาศไทย (RTAF) ส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ฝูงบินกริเพนซึ่งประจำการที่กองบิน 7 สุราษฎร์ธานีก็ได้ออกปฏิบัติการในอากาศและได้รับภารกิจต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้น นั่นคือ กริเพนทั้งสิบสองลำมีชั่วโมงได้ปฏิบัติภารกิจการบินเกิน 5,000 ชั่วโมงแล้ว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่เกิดจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างรวมกัน

  นับตั้งแต่ที่เครื่องบินขับไล่กริเพนล็อตแรกสำหรับกองทัพอากาศไทย (RTAF) ส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ฝูงบินกริเพนซึ่งประจำการที่กองบิน 7 สุราษฎร์ธานีก็ได้ออกปฏิบัติการในอากาศและได้รับภารกิจต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้น นั่นคือ กริเพนทั้งสิบสองลำมีชั่วโมงได้ปฏิบัติภารกิจการบินเกิน 5,000 ชั่วโมงแล้ว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่เกิดจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างรวมกัน

   
 • เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ ณ กองบิน 7 สุราษฏร์ธานีได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักบินเครื่องบินรบกริเพนจำนวน 2 ท่าน นักบินประจำเครื่องบิน SAAB 340 AEW และนักบินประจำเครื่องบิน SAAB B จำนวน 4 ท่าน ในโอกาสสำเร็จการฝึกอบรมการบินเพื่อเข้าประจำการที่ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 ของกองบินที่ 7

  เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ ณ กองบิน 7 สุราษฏร์ธานีได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักบินเครื่องบินรบกริเพนจำนวน 2 ท่าน นักบินประจำเครื่องบิน SAAB 340 AEW และนักบินประจำเครื่องบิน SAAB B จำนวน 4 ท่าน ในโอกาสสำเร็จการฝึกอบรมการบินเพื่อเข้าประจำการที่ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 ของกองบินที่ 7

   
 • 1

 • กองทัพอากาศไทย (RTAF) ได้จัดงานวันเด็กที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองในกรุงเทพ เมื่อวันที่ 10 มกราคม ของปีนี้ ซึ่งก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาที่งานนี้ได้ดึงดูดเด็ก ๆ พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ที่ชื่นชอบการบิน ตลอดจนช่างภาพ/ผู้สังเกตการณ์การบินจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

  ยกตัวอย่างเช่น AU-23A peacemaker ที่ปล่อยควันสีธงชาติเหนือฝูงชน เครื่องบินในโรงเก็บเกือบทั้งหมดของกองทัพอากาศไทยถูกนำมาแสดงบนถนนลาดยางของฐานทัพกองทัพอากาศไทย (RTAF) ได้จัดงานวันเด็กที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองในกรุงเทพ เมื่อวันที่ 10 มกราคม ของปีนี้ ซึ่งก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาที่งานนี้ได้ดึงดูดเด็ก ๆ พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ที่ชื่นชอบการบิน ตลอดจนช่างภาพ/ผู้สังเกตการณ์การบินจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

   
 • 2014

 • 4

 • การแสดงโซลูชันการจราจรทางอากาศของซาบพร้อมนิทรรศการสำหรับประชาชนทั่วไปเนื่องในโอกาสงานฉลองครบรอบ 25 ปี หอการค้าไทย-สวีเดน ประเทศไทย จะมีการจัดแสดงและงานอีเวนท์ที่เซ็นทรัลเวิล์ด ใจกลางกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 24-26 ตุลาคมนนี้

  การแสดงโซลูชันการจราจรทางอากาศของซาบพร้อมนิทรรศการสำหรับประชาชนทั่วไปเนื่องในโอกาสงานฉลองครบรอบ 25 ปี หอการค้าไทย-สวีเดน ประเทศไทย จะมีการจัดแสดงและงานอีเวนท์ที่เซ็นทรัลเวิล์ด ใจกลางกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 24-26 ตุลาคมนนี้

   
 • ซาบซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง ได้รับคำสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับภารกิจของกริเพนอี พร้อมด้วยอุปกรณ์การบำรุงรักษาและการสนับสนุน มูลค่าของคำสั่งซื้ออยู่ที่ประมาณ 5.8 พันล้านโครนสวีเดน คำสั่งซื้อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในปัจจุบันระหว่างซาบกับหน่วยงานจัดหายุทโธปกรณ์ของสวีเดน (FMV) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมสำหรับกริเพนอีตั้งแต่ ปี 2013 ถึง ปี 2026 การส่งมอบจะเกิดขึ้นในปี 2016

  ซาบซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง ได้รับคำสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับภารกิจของกริเพนอี พร้อมด้วยอุปกรณ์การบำรุงรักษาและการสนับสนุน มูลค่าของคำสั่งซื้ออยู่ที่ประมาณ 5.8 พันล้านโครนสวีเดน คำสั่งซื้อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในปัจจุบันระหว่างซาบกับหน่วยงานจัดหายุทโธปกรณ์ของสวีเดน (FMV) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมสำหรับกริเพนอีตั้งแต่ ปี 2013 ถึง ปี 2026 การส่งมอบจะเกิดขึ้นในปี 2016

   
 • ซาบซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง ได้เปิดตัวปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังคาร์ล กุสตาฟ เอ็ม4 ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุดและเป็นที่พึงประสงค์ของตลาดเป็นอย่างมาก ในระหว่างการสาธิตและการแสดงระบบการต่อสู้ภาคพื้นดินที่ประสบความสำเร็จด้วยดีที่ศูนย์การทดสอบ Bofors ของซาบ เป็นที่ชัดเจนว่าปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังคาร์ล กุสตาฟ เอ็ม4 เป็นไฮไลท์ของงานสำหรับทุกคนที่ได้ชมอย่างแท้จริง ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังคาร์ล กุสตาฟ เอ็ม4 จากซาบเป็นระบบอาวุธอเนกประสงค์แบบประทับบ่าและพกพาได้ มีความเป็นอัจฉริยะ น้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่น  ด้วยน้ำหนักที่น้อยกว่า 7 กก.

  ซาบซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง ได้เปิดตัวปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังคาร์ล กุสตาฟ เอ็ม4 ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุดและเป็นที่พึงประสงค์ของตลาดเป็นอย่างมาก ในระหว่างการสาธิตและการแสดงระบบการต่อสู้ภาคพื้นดินที่ประสบความสำเร็จด้วยดีที่ศูนย์การทดสอบ Bofors ของซาบ เป็นที่ชัดเจนว่าปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังคาร์ล กุสตาฟ เอ็ม4 เป็นไฮไลท์ของงานสำหรับทุกคนที่ได้ชมอย่างแท้จริง ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังคาร์ล กุสตาฟ เอ็ม4 จากซาบเป็นระบบอาวุธอเนกประสงค์แบบประทับบ่าและพกพาได้ มีความเป็นอัจฉริยะ น้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่น  ด้วยน้ำหนักที่น้อยกว่า 7 กก.

   
 • 3

 • เมื่อไม่นานมานี้ เอวิเอ แซทคอม พันธมิตรทางธุรกิจในประเทศของซาบได้เปิดตัว TIRA ระบบอำนวยการรบในประเทศซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างซาบกับเอวิเอ แซทคอม ทั้งสองบริษัทได้ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อมามากกว่า 5 ปี เพื่อสร้างวิศวกรรมสำหรับกองทัพเรือและความสามารถในการบริหารโครงการที่เอวิเอ ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเอวิเอ - ระบบอำนวยการรบ AVIA TIRA

  เมื่อไม่นานมานี้ เอวิเอ แซทคอม พันธมิตรทางธุรกิจในประเทศของซาบได้เปิดตัว TIRA ระบบอำนวยการรบในประเทศซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างซาบกับเอวิเอ แซทคอม ทั้งสองบริษัทได้ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อมามากกว่า 5 ปี เพื่อสร้างวิศวกรรมสำหรับกองทัพเรือและความสามารถในการบริหารโครงการที่เอวิเอ ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเอวิเอ - ระบบอำนวยการรบ AVIA TIRA

   
 • การฝึกหัดของการบินร่วมระหว่างประเทศ Pitch Black ซึ่งจัดขึ้นทุกสองปี ครั้งนี้จัดโดยกองทัพอากาศออสเตรเลีย(RAAF)ที่ฐานทัพอากาศดาร์วินและทินเดลได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ในการฝึกเราได้เห็นเครื่องบินกริเพนของซาบจากกองทัพอากาศไทย(RTAF) บินเปิดตัวในการฝึกนานาประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การส่งมอบของเครื่องบินประเภทนี้ในปี 2011 กองทัพอากาศได้ส่งกริเพนหกลำไปที่ฐานทัพอากาศดาร์วินสำหรับการฝึกบินร่วมระหว่างประเทศ Pitch Black พร้อมกับน้กบิน 15 คน และช่างเทคนิคอีก 75 คน

  การฝึกหัดของการบินร่วมระหว่างประเทศ Pitch Black ซึ่งจัดขึ้นทุกสองปี ครั้งนี้จัดโดยกองทัพอากาศออสเตรเลีย(RAAF)ที่ฐานทัพอากาศดาร์วินและทินเดลได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ในการฝึกเราได้เห็นเครื่องบินกริเพนของซาบจากกองทัพอากาศไทย(RTAF) บินเปิดตัวในการฝึกนานาประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การส่งมอบของเครื่องบินประเภทนี้ในปี 2011 กองทัพอากาศได้ส่งกริเพนหกลำไปที่ฐานทัพอากาศดาร์วินสำหรับการฝึกบินร่วมระหว่างประเทศ Pitch Black พร้อมกับน้กบิน 15 คน และช่างเทคนิคอีก 75 คน

   
 • กองทัพอากาศไทย(RTAF) ส่งเครื่องบินกริเพน JAS39 หกลำจากทั้งหมดสิบสองลำ เข้าร่วมการฝึกบินร่วมระหว่างประเทศ Pitch Black 2014 ในออสเตรเลียตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมถึงวันที่ 22 สิงหาคม  Pitch Black 2014 จัดขึ้นโดยกองทัพอากาศออสเตรเลีย(RAAF)ในพื้นที่ขนาดใหญ่ในตอนเหนือของออสเตรเลีย โดยมีฐานทัพอากาศดาร์วินและทินเดลเป็นฐานทัพหลักร่วมกัน

  กองทัพอากาศไทย(RTAF) ส่งเครื่องบินกริเพน JAS39 หกลำจากทั้งหมดสิบสองลำ เข้าร่วมการฝึกบินร่วมระหว่างประเทศ Pitch Black 2014 ในออสเตรเลียตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมถึงวันที่ 22 สิงหาคม  Pitch Black 2014 จัดขึ้นโดยกองทัพอากาศออสเตรเลีย(RAAF)ในพื้นที่ขนาดใหญ่ในตอนเหนือของออสเตรเลีย โดยมีฐานทัพอากาศดาร์วินและทินเดลเป็นฐานทัพหลักร่วมกัน

   
 • 2

 • การทำให้ระบบอำนวยการรบมีความทันสมัยโดยซาบ บนเรือฟริเกตจรวดนำวิถีของชุดเรือหลวงนเรศวรของกองทัพเรือไทย เรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงตากสินได้ทำให้ความสามารถในการป้องกันประเทศของกองทัพเรือไทยได้ก้าวไปอีกระดับ และก้าวไปอยู่ในแถวหน้าของกองทัพเรือในภูมิภาค

  การทำให้ระบบอำนวยการรบมีความทันสมัยโดยซาบ บนเรือฟริเกตจรวดนำวิถีของชุดเรือหลวงนเรศวรของกองทัพเรือไทย เรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงตากสินได้ทำให้ความสามารถในการป้องกันประเทศของกองทัพเรือไทยได้ก้าวไปอีกระดับ และก้าวไปอยู่ในแถวหน้าของกองทัพเรือในภูมิภาค

   
 • เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน กริเพนหกลำของกองทัพอากาศไทยได้ทำการบินเหนือกรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมฉลองวันกองทัพอากาศไทย

  เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน กริเพนหกลำของกองทัพอากาศไทยได้ทำการบินเหนือกรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมฉลองวันกองทัพอากาศไทย

   
 • ในการสัมมนากริเพนซึ่งจัดขึ้นที่สต๊อกโฮล์ม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2557 ซาบได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ โปรแกรมและการพัฒนากริเพนในปัจจุบัน  Lars Ydreskog รองประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทางอากาศ ได้นำเสนอความสามารถของการปฏิบัติการและการพัฒนาโปรแกรมกริเพน ในขณะที่ Richard Ljungberg หัวหน้าฝ่ายนักบินทดสอบกริเพน ได้ให้ความคิดเห็นในทัศนะของนักบินที่มีต่อเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดนี้   ริชาร์ด สมิธ หัวหน้า ฝ่ายการรณรงค์ประจำประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กล่าวปิดสัมมนาด้วยมุมมองที่มีต่ออนาคตของกริเพน

  ในการสัมมนากริเพนซึ่งจัดขึ้นที่สต๊อกโฮล์ม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2557 ซาบได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ โปรแกรมและการพัฒนากริเพนในปัจจุบัน  Lars Ydreskog รองประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทางอากาศ ได้นำเสนอความสามารถของการปฏิบัติการและการพัฒนาโปรแกรมกริเพน ในขณะที่ Richard Ljungberg หัวหน้าฝ่ายนักบินทดสอบกริเพน ได้ให้ความคิดเห็นในทัศนะของนักบินที่มีต่อเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดนี้   ริชาร์ด สมิธ หัวหน้า ฝ่ายการรณรงค์ประจำประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กล่าวปิดสัมมนาด้วยมุมมองที่มีต่ออนาคตของกริเพน

   
 • 1

 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AEROTHAI) ผู้ให้บริการการเดินอากาศ (ANSP) สำหรับประเทศไทย ได้เลือกซาบซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง เป็นผู้ทำการขยายและอัพเกรดระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติ (ADS-B) ทั่วประเทศไทย ซึ่งในการทดสอบการขยายตัวของเทคโนโลยีนี้ ระบบ ADS-B จะให้การเฝ้าระวังเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้าของประเทศไทย

  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AEROTHAI) ผู้ให้บริการการเดินอากาศ (ANSP) สำหรับประเทศไทย ได้เลือกซาบซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง เป็นผู้ทำการขยายและอัพเกรดระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติ (ADS-B) ทั่วประเทศไทย ซึ่งในการทดสอบการขยายตัวของเทคโนโลยีนี้ ระบบ ADS-B จะให้การเฝ้าระวังเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้าของประเทศไทย

   
 • ซาบประเทศไทย – กับปีที่ผ่านมา

   |  เรื่องราว

  ปีที่แล้วถือเป็นปีที่กองทัพไทยมีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายและถือเป็นเหตุการณ์ที่ดี ซาบในฐานะพันธมิตรและผู้จัดหายุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศให้แก่ไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพราะไทยถือเป็นหนึ่งในสิบตลาดที่สำคัญของซาบมายาวนาน  และในปี 2013 ซาบได้เริ่มทำตามพันธกิจที่ให้ไว้ โดยเพิ่มความสัมพันธ์ที่มีมาตั้งแต่ปี 2011กับบริษัทพันธมิตรอย่างเอวิเอ  แซทคอม (AVIA Satcom) ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างสองบริษัทนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความผูกพันกับประเทศไทยแต่ยังเพิ่มการจ้างงานให้กับคนไทยอีกด้วย

  ปีที่แล้วถือเป็นปีที่กองทัพไทยมีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายและถือเป็นเหตุการณ์ที่ดี ซาบในฐานะพันธมิตรและผู้จัดหายุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศให้แก่ไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพราะไทยถือเป็นหนึ่งในสิบตลาดที่สำคัญของซาบมายาวนาน  และในปี 2013 ซาบได้เริ่มทำตามพันธกิจที่ให้ไว้ โดยเพิ่มความสัมพันธ์ที่มีมาตั้งแต่ปี 2011กับบริษัทพันธมิตรอย่างเอวิเอ  แซทคอม (AVIA Satcom) ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างสองบริษัทนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความผูกพันกับประเทศไทยแต่ยังเพิ่มการจ้างงานให้กับคนไทยอีกด้วย

   
 • แสดงเพิ่มเติม