ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

Change news list view
 • 2016

 • 2

 • นี่คือกริเพน E

   |  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ซาบซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง เปิดตัวกริเพน E เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุด เมื่อเปรียบเทียบกับกริเพนรุ่นก่อนหน้านี้แล้ว กริเพน E มีการปรับปรุงระบบการบินให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก โดยสามารถบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพด้านพิสัยที่ดีขึ้นด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นและบรรทุกน้ำมันได้มากขึ้น กริเพน E ประกอบด้วยชุดสัญญาณตรวจจับที่มีประสิทธิภาพสูงและครบครัน ซึ่งได้แก่ เรดาร์ระบบแอ็กทีฟสแกนอาเรย์ (AESA) ระบบตรวจจับและติดตามแบบอินฟราเรด ( IRST) ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) และเทคโนโลยีเครือข่ายข้อมูล ซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน จะทำให้นักบินและกองกำลังที่ปฏิบัติการร่วมได้รับข้อมูลที่ตรงกับความต้องการได้ตลอดเวลา

  ซาบซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง เปิดตัวกริเพน E เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุด เมื่อเปรียบเทียบกับกริเพนรุ่นก่อนหน้านี้แล้ว กริเพน E มีการปรับปรุงระบบการบินให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก โดยสามารถบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพด้านพิสัยที่ดีขึ้นด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นและบรรทุกน้ำมันได้มากขึ้น กริเพน E ประกอบด้วยชุดสัญญาณตรวจจับที่มีประสิทธิภาพสูงและครบครัน ซึ่งได้แก่ เรดาร์ระบบแอ็กทีฟสแกนอาเรย์ (AESA) ระบบตรวจจับและติดตามแบบอินฟราเรด ( IRST) ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) และเทคโนโลยีเครือข่ายข้อมูล ซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน จะทำให้นักบินและกองกำลังที่ปฏิบัติการร่วมได้รับข้อมูลที่ตรงกับความต้องการได้ตลอดเวลา

   
 • ซาบเปิดตัวกริเพน E ลำแรก

   |  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ซาบซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงจะดำเนินการก้าวต่อไปในการนำเสนอวิวัฒนาการของระบบเครื่องบินขับไล่กริเพน ด้วยการเปิดตัวเครื่องบินทดสอบลำแรกของกริเพน E รุ่นล่าสุด

  ในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ซาบซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงจะดำเนินการก้าวต่อไปในการนำเสนอวิวัฒนาการของระบบเครื่องบินขับไล่กริเพน ด้วยการเปิดตัวเครื่องบินทดสอบลำแรกของกริเพน E รุ่นล่าสุด

   
 • 2015

 • 4

 • ซาบ บริษัทด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง จะจัดแสดงเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับภาคพื้นดิน ทะเล และอากาศ ที่งานป้องกันประเทศและความมั่นคงประจำปี 2015 ที่กรุงเทพ ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน

  ซาบ บริษัทด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง จะจัดแสดงเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับภาคพื้นดิน ทะเล และอากาศ ที่งานป้องกันประเทศและความมั่นคงประจำปี 2015 ที่กรุงเทพ ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน

   
 • 2011

 • 3

 •  
 • 1

 •  
 •  
 •  
 • 2010

 • 4

 •  
 •