Live Fire Training System

Saab har varit en världsledande leverantör av träningssystem för skarpskjutning i mer än fyra årtionden. Mer än 20 länder över hela världen har idag Saabs mål- och avståndsutrustning för artillerield, enkelsidiga övningar och övning i strid i bebyggelse.

Vårt skarpskjutningskoncept innehåller även system för planering, ledning och utvärdering och uppfyller militära standarder världen över.