The smart fighter Gripen E

Kontakt

Gripen är den nya generationens stridsflygplan. Den erbjuder ett koncept som kombinerar utmärkta operativa egenskaper, högteknologiska lösningar, kostnadseffektivitet och industrisamarbete i ett enda smart system. Det är därför vi kallar Gripen ”The smart fighter”.

Gripen tillhör den nya generationen av multifunktionella stridsflygplan. Flygplanet är försett med det allra senaste inom beväpning och integrerade system och har förmåga att effektivt genomföra ett brett spektrum av markattack-, luftstrids- och spaningsuppdrag. Gripen är konstruerat för att möta de mest avancerade motståndarna och kan byta roll i luften och kan t.o.m. utföra flera olika roller under samma uppdrag.

Gripen är utvecklat för att användas i alla slags förhållanden, från arktisk kyla till ökenhetta. Gripens klargöringstid, ”turnaround time”, är optimerad och är väl lämpad att fungera i alla slags förhållanden som t.ex. landning på vägbaser med ett litet logistiskt avtryck. Att skicka ut flygplanet för luftstrid på nytt, inklusive tankning och ny beväpning tar endast 10 minuter. Förutom den korta klargöringstiden innebär den innovativa konstruktionen att en liten enhet med värnpliktiga tekniker kan genomföra klargöringen utan behov av fasta installationer.

Gripen är ett moget och beprövat system som används dagligen av flera nationer världen över. Det utvecklas kontinuerligt för att motsvara dagens och morgondagens krav. Gripen E är den senaste generationen av Gripen, försedd med den senaste tekniken och flera revolutionerande lösningar. Tack vare sin modulära uppbyggnad och öppna arkitektur är det enkelt att integrera vapen eller system enligt den enskilda operatörens behov. Systemet är utformat för kontinuerlig utveckling av de olika funktionerna i enlighet med behoven och kraven i respektive operatörsland. Därmed förblir Gripen operativt relevant och toppmodernt under hela sin livscykel.

Deltavingen och nosvingarna ger tillsammans med det mycket sofistikerade digitala "Fly-By-Wire"-systemet optimal manöverförmåga och operativ smidighet, samtidigt som det avlastar piloten så att denna kan fokusera på uppdraget i stället för på flygningen. Den ökande betydelsen av nätverkscentrerad krigföring och gemensamma operationer i dagens och framtidens krigföring har betonats i konstruktionen. Gripen är ett verkligt mångsidigt flygplan med starkt fokus på informationsdelning, vilket gör att piloten får en komplett situationsbild och därmed en klar fördel i beslutsfattandet.

Genom innovativt tänkande och med hänsyn till alla aspekter av underhåll och logistik i ett tidigt skede av programmet, har vi kunnat maximera Gripens operativa tillgänglighet genom att minimera arbetsbelastningen och tidsåtgången för underhåll, översyn och reparationer. Detta ger i sin tur låga livscykelkostnader.

Ett stridsflygplanssystem ska användas och underhållas under flera årtionden från den inledande anskaffningen. Det är viktigt att identifiera vad som krävs för att kunna leda och genomföra varaktiga operationer inom landet med minimala externa beroendefaktorer. I Finland kallas detta för försörjningsberedskap. Vårt samarbetsinriktade arbetssätt och våra gedigna resultat inom industriellt samarbete och delaktigheten för den lokala industrin, ger oss verktyg och den inställning som krävs för att uppfylla dessa krav.

Med Gripen visar vi att vi bemästrar konsten att kombinera de olika faktorer som spelar in vid konstruktion av ett stridsflygplan, och vi anser att vi har tagit fram en optimal lösning för både dagens och morgondagens säkerhetsbehov. Tack vare vårt innovativa tänkande och vårt samarbetsinriktade arbetssätt kan vi erbjuda en kraftfull lösning med konkurrenskraftiga livscykelkostnader. Gripen maximerar den operativa effekten mot den avsatta budgeten och skyddar samhället och människorna både idag och i framtiden.