Flyg

Från fredsbevarande operationer till verkliga stridsscenarion – dagens uppdrag kräver sömlös implementering av olika strategier. Under årtionden har vi levererat lösningar utformade för att uppfylla sådana behov. Från tränings- och ledningssystem till militära subsystem, vapen och nästa generations flygplan – våra lösningar ökar den operativa förmågan och minskar ägandekostnaderna.