Brasilian Gripen-ohjelman kohokohtia vuonna 2018

Viime vuosi oli hyvin hedelmällinen Brasilian Gripen-ohjelmalle, joka saavutti monia tärkeitä virstanpylväitä. Muiden saavutusten ohella voimme mainita ensimmäisen Brasilian tilaaman koneen siirtymisen viimeistelyvaiheeseen Linköpingissä sekä tärkeät tulokset yhteishankkeesta Gripen E- ja F-mallin kehittämiseksi Linköpingissä ja Gripen Design and Development Networkissa (GDDN) São Paulon osavaltiossa Brasiliassa.

Vuonna 2015 alkaneen teknologiansiirto-ohjelman aikana yli 120 brasilialaista insinööriä on osallistunut eri alojen tekniseen teoria- ja käytännön koulutukseen Ruotsissa. Koulutuksen aiheina ovat olleet esimerkiksi lentokoneen kehitystyö, tuotanto ja huolto. Nämä insinöörit ovat palanneet Brasiliaan, ja suurin osa heistä työskentelee parhaillaan GDDN:ssä.

Yhteensä yli 350 brasilialaista asiantuntijaa (insinööriä, asentajaa ja kokoonpanotyöntekijää) saa teknologiansiirto-ohjelman aikana koulutuksen Ruotsissa. Ohjelmaan kuuluu yli 60 erillistä projektia. Tästä eteenpäin käytännön koulutus Ruotsissa keskittyy koelentoihin, tarkastuksiin ja tuotantoon.

Tällä hetkellä GDDN-kehityskeskuksessa työskentelee 115 brasilialaista insinööriä ja 18 ruotsalaista työntekijää. He ovat mukana Gripen E/F ‑version kehitystyössä esimerkiksi asejärjestelmien, ilmailutekniikan, koneen runkosuunnittelun, järjestelmäasennusten, järjestelmäintegraation, avioniikan, käyttöliittymän ja viestinnän aloilla.

"Gripen-ohjelma etenee aikataulun mukaisesti, ja odotukset ovat korkealla ensimmäisen brasilialaisen koneen aloittaessa tänä vuonna koelento-ohjelmansa Linköpingissä", sanoo Saabin Gripen Brazil ‑liiketoimintayksikön johtaja ja Aeronautics-liiketoimintayksikön varajohtaja Mikael Franzén. "Olen varma siitä, että brasilialaisten ja ruotsalaisten yhteishanke tuottaa tänäkin vuonna erinomaisia tuloksia Brasilian tilaamien koneiden kehityksessä ja tuotannossa", hän jatkaa.

Toinen vuoden 2018 suuri saavutus oli Ruotsin ilmavoimien päätös varustaa 60 Gripen E ‑hävittäjää AEL Sistemasin kehittämillä huippumoderneilla ohjaamonäytöillä, mikä parantaa Ruotsin ja Brasilian tilaamien koneiden kehitysohjelmien keskinäistä yhdenmukaisuutta. Nämä kolme ohjaamonäyttöä – Wide Area Display (WAD), Head-Up Display (HUD) ja Helmet Mounted Display (HMD) – kehitettiin alun perin Brasilian ilmavoimien (FAB) operatiivisten tarpeiden pohjalta. Tämä sopimus tekee Brasilian Gripen-ohjelman tärkeästä toimittajasta, AEL Sistemasista, yhden Saabin tärkeistä maailmanlaajuisista toimittajista. Tämä saavutus ylittää Brasilian ilmavoimien odotukset maan oman teollisen kapasiteetin kehittämisestä, joka oli yksi Brasilian Gripen-ohjelman tärkeitä tavoitteita. Se on tulosta tiiviistä teknologiansiirrosta ja teknisestä yhteistyöstä Saabin ja AEL:n välillä.

Gripen E -koelento-ohjelma

Lennettyään ensilentonsa 15.6.2017 Gripen E ‑koelentokone (39-8) on menestyksekkäästi suorittanut tiiviin koelento-ohjelman. Vaiheen 1 koelennoissa selvitettiin koneen perusominaisuudet ja varmistettiin lentokoneen yleisten järjestelmien, kuten uuden avioniikkaohjelmiston, toiminta. Kone on täyttänyt kaikki suorituskykyä ja lento-ominaisuuksia koskevat odotukset ja osoittautunut sekä luotettavaksi että käyttöaikasuhteeltaan erinomaiseksi. Vaiheen 1 koelentojen jälkeen vuorossa olivat huolto- ja maakokeet, joista esimerkkinä voidaan mainita maassa tehdyt tärinäkokeet. Tämän vaiheen jälkeen koelennot jatkuivat vuonna 2018 ja jatkuvat nyt vuonna 2019. Heinäkuussa 2018 Gripen-koelentokone 39-8 suoritti joukon onnistuneita irrotuskokeita ulkoisilla kuormilla (IRIS-T-ohjus ja ulkoinen polttoainesäiliö), ja lokakuussa 2018 Ruotsissa tehtiin ensimmäinen IRIS-T-ohjuksen laukaisu. Lisäksi viime vuoden marraskuussa Gripen E kuljetti ensimäistä kertaa BVRAAM-ilmataisteluohjus Meteoria. Nämä testausvaiheet olivat osa Gripen E:n asejärjestelmien integrointitestausta.

Marraskuun 26. päivänä 2018 Saab suoritti onnistuneesti toisen Gripen E ‑koelentokoneen ensilennon. Toinen Gripen E ‑kone, jonka tunnus on 39-9, nousi ensilennolleen 26.11.2018 kello 9.50. Koelento tehtiin Ruotsin Linköpingissä sijaitsevalta Saabin lentokentältä, ja lentäjänä toimi Saabin koelentäjä Robin Nordlander. Onnistuneita koelentoja on nyt tekemässä kaksi konetta (39-8 ja 39-9). 39-9:n mukaantulo on laajentanut koelento-ohjelmaa, sillä nyt Saab voi testata paremmin koneen eri järjestelmien toimintaa, esimerkiksi taktisten järjestelmien ja anturien. Pian ilmaan nousee myös kolmas Gripen E, 39-10.

Parhaillaan Ruotsissa on viimeisteltävinä useita sekä Ruotsin että Brasilian tilaamia koneita, ja niiden toimitus on aikataulussa asiakassopimusten mukaisesti. Ensimmäisen Ruotsille toimitettavan sarjatuotantokoneen tarkastus- ja validointiohjelma toteutetaan vuonna 2019. Sarjatuotantokoneiden toimitukset jatkuvat vuoden 2020 aikana. Brasilian tilaamista koneista ensimmäinen kone toimitetaan Brasilialle Linköpingissä suoritettavaa koelento-ohjelmaa varten vuonna 2019. Muut koneet toimitetaan Brasiliaan vuodesta 2021 alkaen.