Live Fire Training System

Saab on jo yli neljä vuosikymmentä ollut maailman johtava maalilaitejärjestelmien toimittaja. Nykypäivänä yli 20 maata ympäri maailman luottaa Saabin eri taisteluympäristöihin ja -tarkoituksiin soveltuvia maalilaitejärjestelmiä.

Meidän maalilaitteemme sisältävät myös järjestelmiä suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin ja ne ovat yhteensopivia asevoimien standardien kanssa maailmanlaajuisesti.