RBS 70
PROTILETADLOVÝ SYSTÉM KRÁTKÉHO DOSAHU

Přenosný protiletadlový systém krátkého dosahu RBS 70 je určen k ničení nízkoletících vzdušných cílů na vzdálenosti do 8 000m. Systém využívá navedení laserovým paprskem, což prakticky vylučuje možnost zarušení naváděcí soustavy střely. Vzhledem k nezarušitelnosti a vysoké přesnosti naváděcí soustavy řízené střely je dosažena vysoká pravděpodobnost zničení vzdušného cíle.

Systém RBS 70 je vysoce mobilní prostředek. Je možné ho přemístit do palebného postavení pouze v tříčlenném družstvu. Vlastní činnost je poté zabezpečena dvoučlennou obsluhou. Systém je možné používat jak ve spojení s vyhledávacím RL nebo optickým senzorem, tak i zcela autonomně. Pro rozlišení vlastních a nepřátelských letounů je využíván identifikační systém IFF Mode 3 a 4. Přídavný modul BORC(IR modul) umožňuje použití zbraňového systému i v noci.

Systém RBS 70 byl dodán Armádě České republiky v roce 2005 a je jím vyzbrojen jeden oddíl protiletadlového pluku ve Strakonicích.