Saab Czech ve Slavoké

Společnost Saab má v České republice dvě dceřiné společnosti s ručením omezeným, Saab Czech a Saab Technologies. Společnost Saab Technologies je zaměřena na obchod a nabízí celé portfolio skupiny Saab. Společnost Saab Czech je významným vývojovým centrem se zaměřením primárně na vývoj virtuálních simulátorů. V současné době má dvě vývojová centra – v Brně se zabýváme vývojem taktického simulátoru pro stíhací letouny Gripen a vývojem nástroje Vricon, který je určený pro sběr geo-specifických dat, jejich zobrazení a analýzu pro vojenské účely. Ve Slavkově u Brna vyvíjíme a vyrábíme letecké a vozidlové simulátory, simulátory ručních zbraní, simulátory protitankových střel, či simulátory řízení letového provozu.

V současné době společnost Saab Czech ve svých dvou vývojových centrech v České republice zaměstnává 120 zaměstnanců, přičemž polovina z nich pracuje ve vývoji. S rozšiřováním technologických oblastí zájmu a portfolia společnosti Saab v oblasti virtuálních simulátorů roste i poptávka po rozšíření Slavkovské a Brněnské pobočky o kvalifikované programátory, mechanické konstruktéry, návrháře elektronických obvodů a 3D modeláře. Plánem společnosti Saab v České republice je rozšíření kapacit a portfolia o výzkum a vývoj v oblasti námořních simulátorů a další rozvoj obou poboček.

Ve společnosti Saab Czech se snažíme o to, aby naše simulátory dělaly přesně to, co zákazník očekává – maximální přiblížení realitě a poskytnutí přidané tréninkové hodnoty. Při vývoji a výrobě simulátorů využíváme zajímavé a moderní technologie, bez kterých by zákazník nedostal to, co potřebuje.

Jednou z typických technologií využívanou ve všech našich simulátorech je replikace. To znamená výroba přesných kopií, ať už jde o ruční zbraně, pozorovací přístroje předsunutých pozorovatelů, nebo třeba kabiny vozidel. Ve společnosti Saab jsme hrdí na řemeslnou kvalitu našich replik a máme v tomto oboru dlouholetou tradici. Firma má všechny odborníky, od mechanické a elektrické konstrukce až po výrobu pod jednou střechou. To umožňuje dosahování vysoké kvality a flexibility.

V podstatě všechny naše simulátory obsahují určitou formu vizualizace virtuálního 3D světa, v němž probíhá výcvik. Vizualizaci lze rozdělit na tři části. V první řadě je třeba mít 3D modely virtuálního světa. Dále je třeba takzvaný obrazový generátor, anglicky image generátor (IG) a nakonec je třeba virtuální scénu zobrazit, obvykle pomocí monitorů nebo projektorů.

3D model virtuálního světa je reprezentován tzv. terénní databází. Databáze mohou být umělé, specificky navržené pro určitý účel. Další skupinou jsou databáze geotypické. To znamená, že virtuální svět představuje určitý typ krajiny, například středoevropský, hornatý, pouštní a podobně. Poslední skupinou jsou databáze geospecifické. Tyto databáze představují konkrétní část světa. To je zvláště vhodné, pokud se armády připravují k nasazení v konkrétní oblasti. Výcvik pak nepřinese jen obecné znalosti, ale zároveň budou vojáci schopni tyto znalosti využít v kontextu daného operačního prostoru.

V případě výcviku posádek vozidel využíváme technologii pohyblivých základen. Umístěním kabiny trenažéru na pohyblivou základnu se rozšíří paleta vlivů, kterými simulátor na osádku působí. Řidič získává užitečné informace o pohybu vozidla. Celá osádka má svou činnost komplikovanou, stejně jako v reálu, pohupováním a nadskakováním vozidla při jízdě v terénu. Střelec a velitel se naučí nepřenášet pohyb vlastního těla do ovládání pozorovacího a zbraňového systému a řidič volit trasu a styl jízdy s ohledem na potřeby zbytku osádky.